Har du spørgsmål? Så lad os kontakte dig, når det passer dig bedst.

→ Ring mig op
Ring mig op
Udfyld formularen herunder og vi vil ringe dig op snarest muligt.
Er der et tidspunkt som passer dig bedst, så oplys det gerne i note-feltet.
Pas godt på din bolig
- 28/04/22

For at sikre en sund bygning er det vigtigt at foretage løbende vedligehold og sikre de forskellige bygningsdele.

Hvad er så vigtigst at kontrollere?
Klimaskærmen, altså boligens ydre overflader, så som; tag, facade, døre og vinduer, samt vand-, varme- og afløbsinstallationer. Sker der skader på disse dele, grundet manglende vedligehold, uheld eller alm. slid, kan det hurtigt skabe alvorlige problemstillinger for boligen, samt have store økonomiske konsekvenser ifht. udbedring.
Nogle vedligeholdelsesopgaver er årstidsbestemte, f.eks. klargøring af bygningen til vinteren, rensning af tagrender og eftersyn af varmeanlægget, hvor andre opgaver, specielt de indvendige, kan løses året rundt.
 
Vinter:
December / Januar / Februar
 • Istapper. Nedstyrtende istapper kan være meget farlige. Der findes varmekabelsystemer, som er specielt egnet til lægge i tagrender, således istapper kan undgås. Alternativt fjernes istapperne med en kost eller lignende, såfremt højden på bygningen tillader dette.
   
 • Fygesne. Efter perioder med sne og blæst kan tagrummet med fordel besigtiges for fygesne. Så længe temperaturen er under frysepunktet sker der ikke noget, men når temperaturen stiger og sneen smelter, er der risiko for vandskader og forhøjet luftfugtighed i loftrummet.
 
 • Kuldebroer. Føles ydervæggene kolde og fugtige, kan dette skyldes utilstrækkelig isolering og/eller kuldebroer. Vinteren er det rigtige tidspunkt at for foretaget termografisk undersøgelse af jeres bolig, dette vil kunne afsløre manglende isolering og kuldebroer i klimaskærmen.
   
 • Luftfugtighed. Kontroller boligens indeklima og luftfugtighed med et hygrometer. For at have et sundt indeklima, bør luftfugtigheden generelt ligge mellem 40-50% luftfugtighed. Om vinteren er luftfugtigheden typisk lavere, grundet den koldere og tørrere luft. Her er det ikke unormalt at have en luftfugtighed på mellem 30-40%.
Stiger luftfugtigheden til +60%, øges risikoen for vækster af skimmelsvamp og husstøvmider.


Så selv om det er koldt udenfor, er det vigtigt at lufte ud. 3x 10 minutter om dagen, gerne med gennemtræk. Dette sikrer hurtig og effektiv udskiftning af luften i boligen og minimerer varmetabet.
 
 • Tagrender. På årets sidste frost-dag, kan tagrenderne med fordel efterses og renses. Blade og andet snavs fra vinteren vind og vejr er stadig frosset og kan med lidt held tages op i større stykker, uden af bygningen bliver beskidt.
 
Forår:
Marts / April / Maj
 • Træværk. Med meget udvendigt træværk der skal overflade behandles, kan det godt betale sig at investere i en fugtmåler. Det er nemlig vigtigt, at fugtigheden i træværket ikke er for høj når du maler. Generelt anbefales det, at træet har en fugtighed på max. 15%, samt at udetemperaturen er mellem 10-25 grader. Maler du på træ, der ikke er tørt nok, risikerer du at malingen sprækker efterfølgende.
 
Kontroller samtidigt alt dit træværk, så som; udhæng, underbeklædning og stern, for fugt-, råd-, svampe- og insektangreb og udskift de nedbrudte dele.
 
 • Nedløbsbrønd. Bunden af nedløbsbrønden kaldes et sandfang, her samles snavs og blade fra tagrenderne. Sandfanget skal renses jævnligt, således vand fra tagrenden kan passere frit ud i kloakken.
 
 • Kloak. Har du mistanke om, at kloakken på jeres grund er utæt, bør du kontakte et kloakfirma, som via tv-inspektion kan undersøge afløbsrør og brønde for eventuelle brud og skader. Levetiden for kloakker i beton er typisk 40-50 år, hvor levetiden på kloakrør i plastik typisk er 100 år. 
 
Kloakken er som regel ”selvrensende”, så stopper den til, er det et tegn på, at der er noget galt. Du må ikke selv reparere en kloakledning, kontakt derfor en autoriseret kloakmester. Har din kloak højvandslukke, skal dette hvert år skilles ad og renses.
 
 • Indeklima. Selv om vejret er nu er blevet bedre, er det fortsat vigtigt at lufte ud i boligen. Det anbefales generelt, hele året, at foretage udluftning 3x 10 minutter dagligt, gerne med gennemtræk.
 
 • Tagrender. Fik du ikke renset tagrenderne mens der stadig var frost, skal du gøre det nu. Tagrenderne og nedløbsrørene skal kunne lede regnvandet væk fra tagfladen, således hverken træværk eller facade tager skade. Rens tagrenderne for snavs og blade, brug evt. en vandslange til at kontrollere, at vandet løber frit og hurtigt til kloakken.
 
 • Tagflade. Kontroller at boligens tagflade er ren og fri for mos. Regnvandet skal uhindret kunne løbe af tagfladen, så ansamlinger af mos og andet snavs bør fjernes, således disse områder ikke ophober vand / fugt, der trænger ind og beskadiger den bagvedliggende trækonstruktion.
 
Kontroller samtidig taget for løse og knækkede tagsten/tagplader.
 
 • Sokkel. Efter en våd og kold vinterperiode er det vigtigt at efterse husets sokkel. Her skal du kigge efter revner og løstsiddende puds. Lyder pudset ”hult”, når du banker på det, skal området med løstsiddende puds, afbankes og påføres et nyt pudslag, således soklen igen bliver tæt og vandafvisende.
 
 • Radiator. Trykstiften i radiatorens termostatventil kan sætte sig fast, hvis den ikke motioneres jævnligt ved at skrue og op ned nogle gange. Åbn ventilerne helt, når du slukker varmeanlægget for sommeren, så er der større chance for, at de virker når fyringssæsonen starter igen.
 
Sommer:
Juni / Juli / August
 • Skadedyr. Kontroller dit tagrum for skadedyr, f.eks. ved at se efter ekskrementer, reder, gnavetegn og rodet isolering.
 
Gennemgå også dit murværk for murbier, specielt sydvendte murværksfacader er særligt udsatte for angreb af murbier. Efterse murværket for huller og bekæmp evt. murbierne. Reparer efterfølgende hullerne, så vand og fugt ikke trænger ind i murværket og giver frostskader til vinter.
 
 • Døre og vinduer. Gennemgå dine døre og vinduer. Har du elementer i træ, så tjek glaslisterne er intakte og sidder forsvarligt fast. Det er glaslisterne, der holder ruden fast i rammen. Kontroller gerne bundstykket på dine elementer for fugt og begyndende råd.
 
Smør gerne hængsler og låsemekanismer minimum én gang om året, kontroller samtidigt at tætningslisterne i rammerne sidder som de skal og er tætte.
 
Gennemgå tætningsfugerne omkring dine døre og vinduer. Gummifugen skal føles blød og fleksibel. Er den derimod hård og revnet bør den udskiftes.
 
Døre og vinduer på din boligs syd- og vestvendte facader, er oftest hårdest ramt af slitage fra vejr og vind. Elementerne på nord- og østvendte facader kan være plaget af algevækst.
 
Er en eller flere af dine ruder punkteret bør disse udskiftes. Dug mellem glaslagene i ruden fortæller at ruden er punkteret. Udover at reducere udsigt og lysindfald, er rudens isoleringsevne også gået tabt. Hvis ramme og karm sunde og ubeskadiget, kan du nøjes med at udskifte selve ruden.
 
 • Regnvand. Sørg for, at terrænet omkring huset skråner væk fra huset, således regnvand ledes væk fra bygningen. Hvis regnvandet ledes ind imod bygningsdele, kan disse opfugtes og forsage skader.
 
Efterår:
September / Oktober / November
 • Storm. Efterårets stormvejr er lige om hjørnet. Større træer skal måske fældes eller beskæres, inden de vælter af sig selv. Kontroller at dine vindskeder, sternbrædder og under-beklædningen i udhænget sidder godt fast. Gennemse taget for løse tagsten og udskift dem.
 
 • Fyringssæson. Inden fyringssæsonen bør du efterse alle rør og radiatorventiler for utætheder. Er dine varmerør uisolerede kan det godt betale sig at foretage rørisolering med mineraluld. Dette gælder både i uopvarmede rum, så som kældre og skunke, og i opvarmede rum. Tilbagebetalingstiden er dog væsentligt kortere ved efterisolering i uopvarmede rum, men begge dele er faktisk rentable. Rørisolering kan købes i dit byggemarked.
 
Har du også rør med koldt vand i dine opvarmede rum, er det også en god ide at rørisolere disse. Så undgår du nemlig kondens på rørenes yderside.
 
 • Tætningsfuger. Gennemgå fugerne omkring dine døre og vinduer for utætheder. Ved defekte tætningsfuger er der risiko for varmetab og træk i vinterperioden.
 
 • Træværk. Det er oplagt at foretage overfladebehandlinger af dit træværk om sensommeren, september. Her er træet tørret ud hen over sommeren og klar til at blive frisket op, så det kan modstå efterår og vinter.
 
 • Nedløbsbrønd. Blade og snavs samler sig let i nedløbsbrøndene. En tilstoppet brønd forhindrer regnvandet i at løbe til kloakken og kan i værste fald give skader på din sokkel eller trænge ind i kælderen. Derfor er det vigtigt at kontrollere og rense brøndene mindst én gang om året.
 
Kontroller også sandfanget i brøndene. De sidste blade er på vej af træerne og det er et godt tidspunkt at rense tagrenderne, således de er klar til efteråret og vinterens hårde perioder med blæst og nedbør.
 
 • Varmeanlæg. Kontroller om din boligs varmeanlæg er klar til fyringssæsonen. Aflæs om trykmåleren på dit varmeanlæg ligger indenfor normalområdet. Hvis trykket er for lavt, kan det være tegn på utætheder.
 
 • Vandmåler. Unaturligt vandforbrug kan tyde på utæthed og betyde vandskade. Kontroller ved at lukke for alle haner og se herefter om vandmåleren stadig registrerer et forbrug.
 
 • Termostater. Kontroller dine radiatortermostater og sørg for, at ventilerne ikke har sat sig fast. Med en umbraco-nøgle, en skruetrækker og en lille træpind, kan du selv løse opgaven.
 
 • Hovedhaner. Giv hanerne i teknikskabet lidt motion. Gå alle hoved- og afbryderhaner igennem, f.eks. fjernvarme, brugsvand og vandstikledning, sørg for at de ikke er for stramme, hvis du får brug for akut lukning.
 
 • Frostsikring. Har din bolig udvendige vandrør, bør disse frostsikres. Enten ved isolering eller med varmekabel. Rør der er i frostrisikozonen, skal tømmes for vand og kan evt. fyldes med frostvæske.
 
 • Udluftning. For at sikre et godt indeklima i din bolig, er det vigtigt at lufte ud. Foretag gerne udluftning 3x dagligt i ca. 10 minutter med gennemtræk. Dette sikrer en effektiv udskiftning af luften i din bolig og minimerer varmetabet.


Tilbage til oversigten

 
Ring mig op
Udfyld formularen herunder og vi vil ringe dig op snarest muligt.
Er der et tidspunkt som passer dig bedst, så oplys det gerne i note-feltet.